Công văn số: 283/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng

Số văn bản:                  428

Ký hiệu văn bản:          TTg-ĐMDN

Ngày ban hành:            5/3/2012

Ngày có hiệu lực:         5/3/2012

Ngày hết hiệu lực:        Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                       Vũ Văn Ninh

Trích yếu:                        Văn bản số: 283/TTg-ĐMDN ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng

Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Số văn bản:                          09

Ký hiệu văn bản:                  2011/TT-BXD

Ngày ban hành:                    28/6/2011

Ngày có hiệu lực:                15/8/2011

Ngày hết hiệu lực:                Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Trần Văn Sơn

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

Số văn bản:                   08

Ký hiệu:                          văn bản2011/TT-BXD

Ngày ban hành:              28/6/2011

Ngày có hiệu lực:          15/8/2011

Ngày hết hiệu lực:          Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                         Trần Văn Sơn

Trích yếu:                         Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

Thông tư 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Số văn bản:                      03

Ký hiệu văn bản:              2011/TT-BXD

Ngày ban hành:               6/4/2011

Ngày có hiệu lực:             1/6/2011

Ngày hết hiệu lực:            Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                          Nguyễn Hồng Quân

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng.

Số văn bản:                       114

Ký hiệu văn bản :               2010/NĐ-CP

Ngày ban hành:                 6/12/2010

Ngày có hiệu lực:               20/1/2011

Ngày hết hiệu lực:              Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                           Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu:                           Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Số văn bản:                    18

Ký hiệu văn bản:            2010/TT-BXD

Ngày ban hành:              15/10/2010

Ngày có hiệu lực:           15/12/2010

Ngày hết hiệu lực:          Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                       Trịnh Đình Dũng

Trích yếu:                       Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.

Số văn bản:                        1874

Ký hiệu văn bản:                QĐ-Ttg

Ngày ban hành:                 11/10/2010

Ngày có hiệu lực:              11/10/2019

Ngày hết hiệu lực:             Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                           Trần Văn Sơn

Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

Số văn bản:                          1843

Ký hiệu văn bản:                  QĐ-Ttg

Ngày ban hành:                    05/10/2010

Ngày có hiệu lực:                 05/10/2010

Ngày hết hiệu lực:                Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Hoàng Trung Hải

THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BXD NGÀY 30/09/2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Số văn bản:                              17

Ký hiệu văn bản:                      2010/TT-BXD

Ngày ban hành:                       30/9/2010

Ngày có hiệu lực:                    15/11/2010

Ngày hết hiệu lực:                   Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                                 Trần Văn Sơn

Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06:2010/BXD.

Số văn bản:                            07

Ký hiệu văn bản:                    2010/TT-BXD

Ngày ban hành:                     28/7/2010

Ngày có hiệu lực:                  17/9/2010

Ngày hết hiệu lực:                Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Bùi Phạm Khánh

Trang