Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đầu tư

Số văn bản:          30

Ký hiệu văn bản:  2015/NĐ-CP

Ngày ban hành:   17/3/2015

Ngày có hiệu lực:  05/5/2015

Ngày hết hiệu lực:  Văn bản còn hiệu lực

Người ký:        Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu:

Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đầu tư

Cơ quan ban hành:     Chính phủ

Phân loại Nghị định

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Số văn bản:           01

Ký hiệu văn bản:    2015/TT-BKĐT

Ngày ban hành:     14/02/2015

Ngày có hiệu lực:   15/4/2015

Ngày hết hiệu lực:   Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                 Bùi Quang Vinh

Trích yếu:

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Cơ quan ban hành:   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phân loại:                  Thông tư

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn

Số văn bản:                  02
Ký hiệu văn bản:          2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:           12/01/2015
Ngày có hiệu lực:         01/3/2015
Ngày hết hiệu lực:        Văn bản còn hiệu lực
Người ký:                      Phạm Minh Huân
Trích yếu:    

Quyết định số 1561/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng

Số văn bản:                        1561

Ký hiệu văn bản:                 QĐ-BXD

Ngày ban hành:                   30/12/2014

Ngày có hiệu lực:                30/12/2014

Ngày hết hiệu lực:               Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Cao Lại Quang

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Thành phố về Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số văn bản:                   56

Ký hiệu văn bản:            2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành:             11/12/2013

Ngày có hiệu lực:           21/12/2013

Ngày hết hiệu lực:          Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                        Nguyễn Văn Khôi

Trích yếu:                        Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Thành phố về Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Số văn bản:                    15

Ký hiệu văn bản:             2013/NĐ-CP

Ngày ban hành:               6/2/2013

Ngày có hiệu lực:            15/4/2013

Ngày hết hiệu lực:            Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                          Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu:                          Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Số văn bản:                   13

Ký hiệu văn bản:            2013/TT-BXD

Ngày ban hành:             15/8/2013

Ngày có hiệu lực:           30/9/2013

Ngày hết hiệu lực:           Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                         Trịnh Đình Dũng

Trích yếu:                         Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Số văn bản:                      01

Ký hiệu văn bản:              2012/TT-BXD

Ngày ban hành:               8/5/2012

Ngày có hiệu lực:            26/6/2012

Ngày hết hiệu lực:           Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                        Bùi Phạm Khánh

Thông tư 02/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Số văn bản:                           02

Ký hiệu văn bản:                   2012/TT-BXD

Ngày ban hành:                    12/6/2012

Ngày có hiệu lực:                  12/6/2012

Ngày hết hiệu lực:                 Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Trịnh Đình Dũng

Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Số văn bản:                        428

Ký hiệu văn bản:                QĐ-BXD

Ngày ban hành:                  14/5/2012

Ngày có hiệu lực:                14/5/2012

Ngày hết hiệu lực:                Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Cao Lại Quang

Trang