CONINCO - CBTT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 664/2018/CONINCO-CBTT ngày 12/04/2018 về việc Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo về việc thay đổi địa chỉ giao dịch trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ giao dịch mới của Công ty trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER.

Để triển khai xây dựng Trụ sở mới – Tòa nhà CONINCO TOWER tại số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội, từ ngày 21/10/2017, CONINCO thay đổi địa chỉ giao dịch chung của Công ty tới Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội (Tầng 5 nhà E2; nhà E4 và phòng 203,204 nhà E4B).

Số điện thoại: 024.38523706         -  Fax: 024.35741708
Website: www.coninco.com.vn      -  Email: conincohn@coninco.com.vn.

CONINCO - Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên 6

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2017 - 2022, các thành viên trúng cử đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Công giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Hà Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Trang