PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD 60 – TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH T.TN
PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 196 - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD 60 – TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH T.TN

Địa chỉ: Số 26 ngõ 543 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Lĩnh vực chính:
-    Thí nghiệm Vật liệu, cấu kiện xây dựng;
-    Đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn;
-    Kiểm định công trình xây dựng.
Thông tin liên hệ:
-    ThS. Nguyễn Huy Quang – Giám đốc T.TN, Trưởng phòng thí nghiệm;
-    Email: nguyenhuyquang@coninco.com.vn;
-    Điện thoại: 0903449194.
Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động:
-    Giấy chứng nhận số 124/GCN-BXD Đủ điều kiện hoạt động hoạt động chuyên ngành xây dựng – LAS XD 60.
-    Giấy chứng nhận số 04/CNĐKCN-BXD Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận. Giấy chứng nhận số 112/CNĐKCN-BXD Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Bổ sung)
-    Quyết định số 1331/QĐ-BXD Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Quyết định số 147/QĐ-BXD Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 196 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO (TP. HÀ NỘI)

Địa chỉ: 34 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực chính:
-    Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
-    Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
Thông tin liên hệ:
-    Ông Nguyễn Văn Dành – Trưởng phòng thí nghiệm;
-    Email: nguyenvandanh@coninco.com.vn;
-    Điện thoại: 0907477368;
Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động:
-    Giấy chứng nhận số 806/GCN-BXD cấp ngày 26/11/2018 – Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành xây dựng.