Dự án: NEW SKYLINE BUILDING

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Vietnam Housing and Urban Development Group - HUD
Địa điểm: Van Quan – Ha Dong – Hanoi
Nội dung công việc: Verifying and certifying the conformity of quality in construction project structure