Tổng Giám đốc Phan Ngọc Cương, Phó TGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn, PTGĐ Nguyễn Lương Bình trao quyết định và tặng hoa các cán bộ bổ nhiệm