Dự án: Trường nghệ thuật âm nhạc Quốc Gia Lào

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Địa điểm: Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND lào
Nội dung công việc: Tư vấn quản lý dự án

- Tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng
- Diện tích sử dụng đất 4000m2
- Quy mô cho 350 học sinh với các khối ngành đào tạo Âm nhạc, Múa, Sân khấu và các công trình phụ trợ và hệ thống kỹ thuật. Trong đó, Nhà học chính hiệu bộ 3 tầng có diện tích là 6956m2; Nhà học khoa múa có diện tích là 1420m2.