Dự án: Trường đại học Tây Bắc

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Đại học Tây Bắc
Địa điểm: Bản Bửn, xã Chiềng Ngừn, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
Nội dung công việc: Tư vấn quản lý dự án

- Tổng mức đầu tư xây dựng: 628 tỉ đồng
- Diện tích: 95 ha
- Qui mô: dự kiến phục vụ 10.000 sinh viên ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc