Dự án: Trường đại học điều dưỡng Nam Định

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Đại hoc điều dưỡng Nam Định
Địa điểm: 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Nội dung công việc: Kiểm định chất lượng thi công công trình

- Tổng mức đầu tư: 18,132 tỷ đồng
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.000m2
Không kể:
Các hạng mục phụ trợ khác 1.500 m2
Tổng diện tích trồng cây xanh : 1.240 m2