Dự án: Trường cao đẳng nghề công nghệ Licogi

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Licogi 16
Địa điểm: Xã Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Nội dung công việc: Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và tư vấn lựa chọn nhà thầu

- Tổng mức đầu tư: 336 tỷ đồng được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có vốn đầu tư 160 tỷ đồng và giai đoạn 2 có vốn đầu tư 176 tỷ đồng
- Nguồn vốn:
+ Vốn tự có : 30%
+ Vốn vay : 70%
- Địa điểm: Tại Khu trung tâm số 4, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn với diện tích trên 8 ha
- Quy mô:
+ 92 phòng học 64m², mỗi phòng 40 học viên.
+ 4 phòng học ghép lớp 144m², mỗi phòng 80 học viên.
+ Quy mô đào tạo từ 7.000 đến 9.000 học viên/năm.