Dự án: Trung tâm kỹ thuật đa ngành Liên Xô cũ tại Hà Nội

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế giai đoạn Thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

- Tổng mức dầu tư: 6.500 tỷ đồng
- Tổng diện tích đất: 30.031m2
- Chiều cao: Trung tâm thương mại đến 40 Tầng; Chung cư cao tầng đến 30 tầng; 03 tầng hầm
- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I