Dự án: Nhà máy xi măng Thăng Long - Trạm nghiền xi măng

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long
Địa điểm: KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung công việc: Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án, lập HSYC, phân tích đánh giá HSĐX; Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải cọc bê tông

- Tổng mức đầu tư: 1.400 tỷ đồng;
- Công suất: 4.800 tấn Clinke/ngày