Dự án: Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và văn phòng quốc hội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và văn phòng Quốc hội
Địa điểm: 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội
Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, Lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá HSĐX các gói thầu còn lại

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.000 tỷ đồng
- Diện tích:15.000 m2
- Mô tả: Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội là nơi tập trung các cơ quan làm việc chuyên trách của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, gồm nhiều bộ phận chức năng làm việc như khu hội nghị và tiếp khách; khu làm việc của một số cơ quan của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, một số Ủy ban của Quốc hội…