Dự án: Nhà 34T, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng - VINACONEX
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung công việc: Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Tòa nhà 34T là Tòa nhà cao nhất của Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính