Dự án: Nhà máy xi măng Quảng Phúc

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty TNHH vật liệu xây dựng Việt Nam
Địa điểm: Xã Quảng Phúc và Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

- Tổng mức đầu tư: 3.600 tỷ đồng
- Công suất: 1,6 triệu tấn clinker/năm
- Diện tích đất: 127 ha
- Công nghệ thiết bị hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới hiện nay.
- Chỉ số nồng độ bụi thải, nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Sản xuất xi măng bằng lò quay, phương pháp khô.