Dự án: Nhà máy Bột giấy và giấy An Hoà

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giấy An Hòa
Địa điểm: Xã Vinh Lợi, Huỵên Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

- Tổng mức đầu tư: 4.000 tỷ đồng
- Tổng diện tích: 222 ha
- Diện tích quy hoạch vùng nguyên liệu: 163.000 ha
- Công suất: 130.000 tấn
- Công nghệ sản xuất tiên tiến không sử dụng nguyên tố Clo, các thiết bị chính nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Điển và Phần Lan