Dự án: Kinh Bắc Tower

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
Địa điểm: Số 18 đường Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nội dung công việc: Tư vấn quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

- Tổng mức đầu tư: 1.068 tỷ đồng
- Diện tích khu đất: Khoảng 4.767 m2
- Diện tích xây dựng: 2.735 m2
- Tổng diện tích sàn: 76.630 m2
- Số tầng: Tháp đôi 28 tầng nổi + 2 tầng hầm