Dự án: Khu điều dưỡng cán bộ Hà Nội tại Đồ Sơn - Hải Phòng

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Văn phòng thành ủy Hà Nội
Địa điểm: Số 11A Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng
Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư

- Tổng mức đầu tư công trình xây dựng: khoảng 303 tỷ đồng
- Diện tích:
* Diện tích đất xây dựng: 6.911,38 m2;
* Diện tích xây dựng: 2.837,80 m2
- Qui mô: 1 tầng hầm và 11 tầng nổi.