Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị
Địa điểm: Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc - Nam và 3 khu chức năng phụ trợ. Các công trình khi hoàn thành sẽ tạo nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đẳng cấp, hiện đại, hệ thống giao thông mới hoàn chỉnh, kết nối từ trung tâm thành phố hiện nay sang trung tâm thành phố trong tương lai.