Dự án: Học viện kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2 Học viện kinh tế tài chính Đông Khăm Xạng tại CHDCND Lào
Địa điểm: Viêng Chăn, Lào
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình giai đoạn 2

- Tổng mức đầu tư: 114 tỷ đồng
- Tổng diện tích đất: 15 ha
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 10.000 m2
- Gồm hai khối nhà học tập ba tầng đáp ứng quy mô đào tạo hơn 2.000 sinh viên; khối nhà hội thảo - phòng học đa năng hai tầng; khối nhà thư viện hai tầng, có 288 chỗ đọc; khối nhà ở cao ba tầng đáp ứng 100 cán bộ lưu trú học bồi dưỡng nghiệp vụ; các công trình phụ trợ.