Dự án: Đô thị Mỹ Phước

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Tập đoàn Becamex IDC
Địa điểm: Khu đô thị Mỹ Phước, Bình Dương
Nội dung công việc: Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Tư vấn quản lý dự án, kỹ năng chuyển giao

- Tổng mức đầu tư: 519 tỷ đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Ngân hàng Thế giới.
- Công suất: 30.000m3/ngày đêm
- Đáp ứng tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho các khu dân cư đô thị, khu công nghiệp đạt trên 9.000 ha.