Dự án: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Nhà ga Hành khách quốc tế

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng
Địa điểm: Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

- Tiện ích: 40 quầy thủ tục hàng không; 10 cửa ra tầu bay; 1 tầng riêng biệt phục vụ thương mại & các dịch vụ phi hàng không.
- Quy mô: Công suất phục vụ: 10 triệu khách/ năm
- 21 vị trí đỗ mãy bay (B747, B767-300...)
- Tổng diện tích sàn: 48.000m2
- Cấp sân bay: 4E