Dự án: Cảng hàng không Pleiku - Đường HCC, đường lăn và sân đỗ máy bay

Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
Địa điểm: Cảng HK Pleiku, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Laii
Nội dung công việc: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Tổng mức đầu tư: 943,8 tỷ đồng
- Mô tả:
Đầu tư kéo dài, nâng cấp và mở rộng dải bay về đầu phía Tây để đường cất hạ cánh từ kích thước hiện nay (1.830,15m x 36,6m) đạt kích thước 2.400m x 45m; xây dựng 2 dải bảo hiểm sườn dọc theo đường cất hạ cánh, kích thước cơ bản mỗi dải bảo hiểm sườn rộng 45m; xây dựng mới đường lăn vuông góc, trục tim đường lăn, nối đường cất hạ cánh và sân đỗ mở rộng có kích thước 58,77 x 18m; xây dựng mở rộng sân đỗ tàu bay về phía đầu Tây, đảm bảo 2 vị trí đỗ tàu bay A321; xây dựng hệ thống thoát nước; hệ thống tường rào, bốt gác bảo vệ sân bay; hệ thống đèn hiệu hàng không và chiếu sáng sân đỗ tàu bay.