Dự án: Đường Mường Lay Nậm Nhùn Đường từ R1-R5 Km 0+500 - Km 17+395.15

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên
Địa điểm: Mường Lay, Điện Biên
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng công trình

- Tổng mức đầu tư: 860 tỉ đồng
- Qui mô dự án: 17,4km
- Dự án đường Mường Lay - Nậm Nhùn (giai đoạn 1 và 2) là tuyến đường từ thị xã Mường Lay đến Công trình thủy điện Nậm Nhùn có cây cầu Bản Xá qua lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối các khu tái định cư khu vực Đồi Cao, thị xã Lai Châu với bên ngoài. Dự án phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay