Quy trình tiếp đón khách Quốc tế


 

Số văn bản
689
Ký hiệu văn bản
2016/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành
29/4/2016
Người ký
Nguyễn Văn Công
Trích yếu

Quyết định số 689/2016/QĐ-TGĐ ngày 29/4/2016 của TGĐ v/v ban hành Quy trình tiếp đón khách Quốc tế.

Thông báo số 259/2016/TB-CT v/v ban hành thể thức và mẫu văn bản bày tỏ nguyện vọng - phiên bản 2016

Số văn bản

259

Ký hiệu văn bản

2016/TB-CT

Ngày ban hành

19/02/2016

Người ký

Nguyễn Văn Công

Trích yếu

Thông báo số 259/2016/TB-CT v/v ban hành thể thức và mẫu văn bản bày tỏ nguyện vọng - phiên bản 2016

Những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày Hồ sơ thị trường được ban hành theo Quyết định số 763/2015/QĐ-TGĐ ngày 11/5/2015 trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Trang