2016/09/17 | Tin nội bộ

Tọa đàm, trao đổi kiến thức tại CONINCO về tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng xanh và con đường hướng đến phát triển bền vững

Ngày 17 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở CONINCO, GS,TSKH Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi tọa đàm về sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tăng trưởng xanh và con đường hướng đến phát triển bền vững; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tham dự buổi tọa đàm có Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty; Ban Tổng giám đốc cùng gần 200 cán bộ trực thuộc Công ty.

GS.TSKH Đặng Hùng Võ đã tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển gần đây của Việt Nam từ quyết định đổi mới thay thế quan hệ sản xuất hợp tác xã bằng quan hệ sản xuất hộ gia đình tới chủ trương thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo hướng đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp.

Giáo sư cũng phân tích mô hình tăng trưởng kinh tế, đổi mới thể chế, phát triển bền vững và phát triển xanh cũng như các mục tiêu của chương trình nghị sự thế kỷ 21, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề đặt ra cho phát triển ở Việt Nam, trong đó việc đổi mới thể chế được định hướng chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghệ cao thân thiện môi trường; Sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên hợp lý theo hướng tiết kiệm, hiệu quả cao; Vốn đầu tư được sử dụng ở mức phù hợp, tập trung vào một số ngành mũi ngọn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Phát triển bền vững theo hướng phát triển xanh thân thiện với môi trường gắn với giải quyết tốt vấn đề giảm nghèo đói và các vấn đề an sinh xã hội.

GS,TSKH Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời các câu hỏi của cán bộ CONINCO

Buổi tọa đàm kết thúc thành công tốt đẹp, qua đó giúp các cán bộ CONINCO có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về việc sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng xanh và con đường hướng đến phát triển bền vững. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu quan trọng và luôn được CONINCO đặt lên hàng đầu.

Tọa đàm về sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tăng trưởng xanh và con đường hướng đến phát triển bền vững; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại CONINCO