2015/04/03 | Văn bản nội bộ

Thông báo số 439/2015/TB/CONINCO-P.HC v/v áp dụng Mẫu phiếu chung phục vụ công tác hành chính, quản trị


 

Số văn bản
439
Ký hiệu văn bản
2015/TB/CONINCO-P.HC
Ngày ban hành
03/4/2015
Người ký
Nguyễn Tiến Doát
Trích yếu
Thông báo số 439/2015/TB/CONINCO-P.HC ngày 03/4/2015 v/v áp dụng Mẫu phiếu chung phục vụ công tác hành chính, quản trị
Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Thông báo
Ngày có hiệu lực 03/4/2015