2012/11/12 | Văn bản nội bộ

Thông báo số 2225/2012/TB-CT về việc tổng hợp Danh sách khách hàng và công tác thị trường 2012 và kế hoạch chăm sóc khách hàng, kế hoạch thị trường 2013


 

Số văn bản
2225
Ký hiệu văn bản
2012/TB-CT
Ngày ban hành
12/11/2012
Người ký
Lê Thanh Minh
Trích yếu
Tổng hợp Danh sách khách hàng và công tác thị trường 2012 và kế hoạch chăm sóc khách hàng, kế hoạch thị trường 2013
Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Thông báo
Tệp đính kèm:
Phía dưới