2016/06/15 | Đại hội đồng cổ đông

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc hoãn họp đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

Do có thay đổi về thời gian của đại hội nên Hội đồng quản trị Công ty thông báo tạm hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 vào ngày 29/7/2016 như đã thông báo tới quý vị cổ đông tại thông báo số 66/2016/TB-HĐQT ngày 15/7/2016.

Thời gian tổ chức đại hội mới Hội đồng quản trị sẽ có thông báo chính thức tới Quý vị cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon DHCDBT2016_nghi quyet hoan hop.pdf581.48 KB
PDF icon CNC_TB_DHDCD bat thuong 2016.pdf204.93 KB