2016/08/15 | Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 (kèm tài liệu)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

1. Thời gian: 9.00 ngày 06 tháng 9 năm 2016.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Phòng 601 nhà 7 tầng trụ sở CONINCO (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội).
3. Chương trình đại hội:
- Thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 15/6/2016.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội) về CONINCO trước ngày 30/8/2016.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.