2012/05/14 | Văn bản pháp quy

Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Số văn bản:                        428

Ký hiệu văn bản:                QĐ-BXD

Ngày ban hành:                  14/5/2012

Ngày có hiệu lực:                14/5/2012

Ngày hết hiệu lực:                Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Cao Lại Quang

Trích yếu:                             Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Cơ quan ban hành:              Bộ Xât dựng

Phân loại:                              Quyết định

Tệp đính kèm:

428/QĐ-BXD

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/