2015/05/18 | Văn bản nội bộ

Quy định lập Hồ sơ thị trường


 

Số văn bản
763
Ký hiệu văn bản
2015/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành
11/5/2015
Người ký
Nguyễn Văn Công
Trích yếu
Quyết định số 763/2015/QĐ-TGĐ ngày 11/5/2015 về việc ban hành Quy định lập Hồ sơ thị trường
Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Quyết định
Ngày có hiệu lực 01/6/2015