2016/10/14 | Quản trị doanh nghiệp

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại dự án Xuân Phương Garden

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại dự án Xuân Phương Garden.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon NGHỊ QUYẾT HĐQT THOÁI VỐN DA XUÂN PHƯƠNG.pdf651.7 KB