2016/09/15 | Quản trị doanh nghiệp

Họp Hội đồng quản trị Phiên 8

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp HĐQT phiên 8.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CNN_BB hop HDQT phien 8.pdf711.12 KB
PDF icon CNN_NQ HĐQT so 85-2016.pdf749.03 KB