2020/05/19 | Tin nội bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Công dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 CTCP Texo Tư vấn và Đầu tư.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Căn cứ Quyết định số 03-QĐ/ĐU ngày 17/02/2020 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 19/5/2020 Chi bộ Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư đã tiến hành Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BXD, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO và các đồng chí thuộc Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Quốc Huynh - Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo quy định của Điều lệ Đảng, Chi bộ đã thực hiện bầu Chi ủy, Bí thư và Phó bí thư chi bộ là những đồng chí có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới và các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Đồng thời, Đại hội đã bầu các đồng chí đủ điều kiện tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Công đánh giá cao những kết quả Chi bộ TEXO đạt được, đồng thời đề nghị doanh nghiệp và mỗi đảng viên phát huy bản lĩnh Tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên luôn phù hợp trong tình hình mới để phát triển ngành Xây dựng và góp phần vào sự phát triển của Đất nước.