2022/08/31 | Tin nội bộ

CONINCO - Thông cáo báo chí về một số thông tin báo chí phản ánh tình hình quản trị doanh nghiệp của Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng gửi tới Các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan Báo chí, Hội chuyên ngành, Quý Khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông của Công ty “Thông cáo Báo chí về một số thông tin báo chí phản ánh tình hình quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO” trong thời gian qua như sau: 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (Công ty CONINCO) tiền thân là Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập tháng 4/1979, đến tháng 6/1997 được chuyển đổi thành doanh nghiệp tư vấn xây dựng hạng 1 trực thuộc Bộ Xây dựng. Tháng 12/2006 Công ty CONINCO được Bộ Xây dựng phê duyệt chuyển đổi thành Công ty cổ phần. Ngày 24/01/2007, Công ty CONINCO được cấp Đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hiện nay, Công ty CONINCO là công ty cổ phần đại chúng, cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán: CNN) được giao dịch trên sàn UpCom, có vốn điều lệ là 88.000.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ đồng), trong đó tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) chiếm 19,7%, các cổ đông khác (tổ chức và cá nhân) chiếm 80,3%. Tổng số người lao động tính đến tháng 8/2022 là gần 1.500 người trong hệ thống CONINCO.

Trong thời gian vừa qua, Công ty CONINCO nhận được một số thông tin phản ánh từ báo chí, dư luận và cơ quan chức năng về tình hình quản trị doanh nghiệp, tập trung vào những nội dung sau:

 • Điều lệ Công ty đang tạo điều kiện để ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT thâu tóm quyền lực.
 • Quy trình bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 không phù hợp với quy định.
 • Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT không đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 • Chủ tịch HĐQT được quyền quyết định giao dịch tất cả các hợp đồng mua bán, vay tài sản có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản của công ty.

Về việc này, Công ty CONINCO thông tin tới Quý cơ quan, Khách hàng, Đối tác, Người lao động và các Cổ đông của Công ty như sau:

 1. Tính đến ngày hôm nay, Công ty CONINCO chưa nhận được bất kỳ văn bản phản ánh trực tiếp của cổ đông về tình hình quản trị doanh nghiệp như các nội dung báo chí đã nêu.
 2. Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 thông qua theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua (bao gồm Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và cổ đông khác). Việc xây dựng Điều lệ này đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục (Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý, ĐHĐCĐ thông qua và công bố thông tin theo quy định).
 3. Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có hiện tượng thâu tóm quyền lực như báo chí đã nêu. Đồng thời, việc ủy quyền sâu rộng cho Ban Tổng Giám đốc trong nhiều lĩnh vực là phù hợp với mô hình quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiều năm qua, từ khi còn là Doanh nghiệp nhà nước.
 4. Việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 và việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022, trong đó có nội dung bầu Chủ tịch HĐQT, đã được 100% cổ đông dự họp thông qua. Thẩm quyền ứng cử, đề cử và bầu HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định. Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, ông Nguyễn Văn Công đã được 5/5 (tỷ lệ 100%) Thành viên HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT.
 5. Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT hiện vẫn đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ công tác, thường xuyên chỉ đạo và ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền.
 6. Điều lệ công ty quy định "Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ Thông qua các loại hợp đồng mua bán và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới ba mươi lăm [35%] phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các trường hợp được quy định tại Điểm (d) Khoản 2, Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp". Quy định này không trái quy định của pháp luật. 

Đồng thời, tại quy chế nội bộ của công ty cũng đã quy định chi tiết: 

 • Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng xây dựng (là hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng) có giá trị từ 5% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Đối với các hợp đồng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên thì do Hội đồng quản trị nghị quyết và Chủ tịch HĐQT ký;  
 • Ban Tổng Giám đốc ký Hợp đồng xây dựng có giá trị nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 • Hợp đồng mua bán, chuyển giao công nghệ, và các giao dịch khác: Đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty do HĐQT phê duyệt và giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty do ĐHĐCĐ phê duyệt và Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng.

Công ty CONINCO khẳng định các thông tin đã phản ánh không chính xác, mang tính một chiều, tập trung vào cá nhân ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT, người đại diện trước pháp luật, làm ảnh hưởng tới uy tín cá nhân và thương hiệu CONINCO; Ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, việc làm và thu nhập của gần 1.500 người lao động Công ty và các Công ty trong hệ thống CONINCO.

Công ty CONINCO xin gửi Thông cáo này để làm rõ các thông tin, mong muốn nhận được sự chia sẻ, sự tin tưởng hợp tác và hỗ trợ từ Quý cơ quan, Khách hàng, Đối tác, Người lao động, Cổ đông của Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung cũng như thương hiệu CONINCO nói riêng, mang lại lợi ích cho Khách hàng, cho Người lao động, Cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phan Ngọc Cương

                                                                                        (Đã ký)         

Chi tiết vui lòng xem file Thông cáo Báo chí đính kèm


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CONINCO - Thong cao Bao chi 30.8.2022.pdf519.63 KB