2017/10/03 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon TB chot danh sach DHDCD bat thuong nam 2017.pdf338.11 KB