2016/07/25 | Hợp tác quốc tế

CONINCO được cấp 6/25 chứng chỉ hoàn thành khóa Building Energy Similation Using OpenStudio đầu tiên tại Việt Nam

Sau khi kết thúc thành công học phần cơ bản Khóa tập huấn chuyên sâu thực hành tương tác nâng cao mô phỏng năng lượng cho Kiến trúc sư và Kỹ sư ngày 09-11/6/2016, trong 02 ngày 21-22/7, 2016, tại trụ sở Nội Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO (CONINCO) – Số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Khóa tập huấn chuyên sâu thực hành mô phỏng năng lượng công trình cho Kiến trúc sư và Kỹ sư.

Đây là khóa tập huấn chuyên sâu hoàn thành Chương trình Năng lượng Năng lượng sạch USAID Việt Nam dành cho đối tượng là Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điều hòa thông gió cấp nhiệt, cán bộ thẩm định thuộc Bộ Xây dựng/ Sở Xây dựng, các cán bộ giảng viên các trường kiến trúc, xây dựng, các chủ công trình, cán bộ vận hành công trình, các sinh viên sau đại học về kiến trúc, thiết kế.

Khóa tập huấn do ông Joseph J. Deringer - Trưởng Đoàn tư vấn chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam phụ trách chính cùng với sự hỗ trợ của các diễn giả như: Ông Mack Wallance, Ths.KTS. Trần Thành Vũ, KS. Cù Nguyên Khánh - Chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình.

Tại khóa học, các học viên đã được nghe và thực hành các kỹ năng về: Mô phỏng năng lượng công trình văn phòng cao tầng, measures áp dụng cho điều hòa PTAC, So sánh mô hình sử dụng hệ thống điều hòa PTA và Chiller, Quy trình hiệu chỉnh mô hình tòa nhà cải tạo – Trường hợp điển hình: Tòa nhà Capital Building, Giới thiệu cách lập trình measure, Giới thiệu measure tạo cửa sổ và thực hành phân tích thông số đầu vào của cửa sổ, Thực hành nhập dữ liệu và mô phỏng chiếu sáng sử dụng ánh sáng tự nhiên… Những kinh nghiệm mà các diễn giả chia sẻ là nguồn tư liệu quý giá cho các học viên trong quá trình nghiên cứu, học tập và hoàn thiện kỹ năng của bản thân.

Cuối khóa học, các học viên có bài kiểm tra đánh giá và được USAID cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình Năng lượng Năng lượng sạch USAID Việt Nam và khóa “Building Energy Similation Using OpenStudio”

Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.
MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
·       Giảm từ 30% đến 50% năng lượng tiêu thụ và Khí nhà kính (GHG)
Nâng cao hiểu biết và năng lực trong ngành xây dựng Việt Nam
·       Dữ liệu Quốc gia
Xây dựng dữ liệu Quốc gia đầu tiên về tiêu thụ năng lượng trong các công trình xây dựng 
·       Dữ liệu trực tuyến
Xây dựng hệt thống nhập liệu và quản lý dữ liệu cho các công trình đang sử dụng và sắp xây dựng ở Việt Nam 
·       Chương trình đào tạo 
Thực hiện một chương trình đào tạo nhằm mục đích sản xuất và vận hành những công trình tiết kiệm năng lượng và công trình xanh·       
- Công trình trình diễn
Trình diễn các ví dụ trên các công trình thực tế để thể hiện tiết kiệm năng lượng từ 30% đến 50% so với thiết kế ban đầu.