2021/05/24 | Quản trị doanh nghiệp

CONINCO - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Dieu le to chuc va hoat dong cua cong ty CONINCO.pdf3.14 MB