2020/10/09 | Tin nội bộ

CONINCO tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học của Hội kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam (VASECT).

Hội đồng nghiệm thu cơ sở bao gồm: 
-    GS.TS. Đoàn Định Kiến - Thường trực BCH  VASECT làm Chủ tịch Hội đồng
-    TS. Lương Thị Ngọc Huyền - Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO – Thư ký Hội đồng
-    Các Ủy viên phản biện:
           + PGS.TS. Trần Chủng: Phó Chủ tịch Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
           +  PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
-    Các Ủy viên Hội đồng:
          +TS. Hà Minh: Phó Tổng thư ký Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
          + PGS.TS. Nguyễn Quang Viên: Trường Đại học Xây dựng
          + PGS.TS.Võ Thanh Lương: Học viện Kỹ thuật Quân sự
          + PGS.TS. Vũ Quốc Anh: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Nhóm tác giả thuyết trình đề tài nghiên cứu
Nhóm tác giả thuyết trình đề tài nghiên cứu

Quy trình làm việc của hội đồng nghiệm thu được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đề tài nghiên cứu khoa học được tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở do TS Nguyễn Đại Minh là chủ nhiệm là Nghiên cứu biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia “Bảo trì kết cấu thép”.

Các thành viên hội đồng phản biện đưa ra ý kiến phản biện các nội dung trong đề tài
Các thành viên hội đồng phản biện đưa ra ý kiến phản biện các nội dung trong đề tài
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đưa ra những ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đưa ra những ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài

Sau khi nghe nhóm đề tài trình bày cùng các ý kiến phản biện của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Đoàn Định Kiến đánh giá cao tinh thần làm việc của nhóm tác giả, đây là một đề tài khó cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tiến hành một cách rất công phu và nghiêm túc. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu chủ nhiệm đề tài điều chỉnh bổ sung theo thực tế và ý kiến góp ý của hội đồng trước khi đưa lên hội đồng nghiệm thu cấp trên.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm tác giả gửi lời cảm ơn tới các thành viên hội đồng đã tham gia phản biện, góp ý cho đề tài nghiên cứu của nhóm. Đó là những ý kiến quý báu và nhóm tác giả sẽ tiếp thu, làm rõ để hoàn thiện đề tài tốt hơn, đầy đủ hơn. Chủ nhiệm đề tài - TS Nguyễn Đại Minh cũng mong muốn sau khi hoàn thiện đề tài sẽ được nghiệm thu ở các cấp cao hơn và ban hành để bổ sung vào bộ TCVN những tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như những sản phẩm khoa học có tính thực tiễn cao trong quá trình thi công công trình xây dựng góp phần cho sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung và của Hội Kết cấu và Khoa học công nghệ nói riêng.