2021/05/21 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tiếp tục ủng hộ 400 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 21/05/2021 tại Hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với sự tham dự của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đạt tỷ lệ 96,5% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Văn Công đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ. 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công (giữa) – Chủ tọa điều hành đại hội
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công (giữa) – Chủ tọa điều hành đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công nhận định về bối cảnh của Đại hội được tổ chức trong thời điểm dịch COVID – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp bởi vậy BTC thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu "5K" của Bộ Y tế, chú trọng công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tối đa cho các cổ đông và những người tham dự Đại hội. Xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội, Ban tổ chức luôn sẵn sàng với các trang thiết bị để đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang… theo đúng yêu cầu khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cổ đông tham dự Đại hội được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng quy định

Ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 khiến nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng trong 2 năm trở lại đây bị ảnh hưởng nặng nề, các doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, tình trạng thiếu lương, không việc làm trong xã hội đang trong tình trạng báo động. Trong lĩnh vực tư vấn cũng chịu tác động không nhỏ do đầu tư suy giảm, yêu cầu lớn đặt ra cho các doanh nghiệp là cần tìm tòi và định hình những mô hình kinh tế mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội. 

CONINCO đã phát triển như thế nào trong thời kỳ khó khăn của toàn xã hội nói chung và ngành Tư vấn nói riêng? Đó là một bài toán khó, tuy nhiên với sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT, của Ban lãnh đạo cùng sự ủng hộ của các cổ đông và sự đồng lòng của toàn thể CBNV, năm 2020 CONINCO vẫn hoàn thành kế hoạch đặt ra, tạo được tiềm năng công việc, phát triển được nhiều lĩnh vực mới, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, duy trì nguồn việc và đời sống ổn định cho CBNV. Chủ tịch HĐQT cũng nhấn mạnh, trong xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh gay gắt thì việc hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực tư vấn trở thành điều tất yếu để cùng nhau phát triển, cùng nhau tạo dựng uy tín, nâng cao thương hiệu và CONINCO đang làm tốt điều đó. Nó sẽ là bước đệm để CONINCO tiếp tục phát triển bền vững.

Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và phân chia lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và phân chia lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Tiếp theo Đại hội, các cổ đông đã được nghe ông Lê Xuân Tường – Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và phân chia lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020.

Đại hội tiếp tục nghe, thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Tờ trình thông qua quy chế BKS. Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%.

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung theo tờ trình của HĐQT
Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung theo tờ trình của HĐQT

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công đã đưa ra những dự báo về nền kinh tế nói chung trong năm 2021, tuy nhiên CONINCO sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đã được thông qua và phấn đấu mang lại giá trị cổ tức tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội
Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội

Cũng tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay chống dịch COVID-19” của Chính phủ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công đã đóng góp 200 triệu đồng, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV CONINCO đã ủng hộ một ngày lương cho các hoạt động chung tay đẩy lùi dịch bệnh trị giá 200 triệu đồng. Tổng số tiền CONINCO ủng hộ 400 triệu đồng được gửi tới Quỹ Vacxin và 3 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Huy Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận số tiền ủng hộ 400 triệu đồng của Chủ tịch HĐQT và CBNV CONINCO để gửi tới quỹ phòng chống dịch COVID-19.
Đồng chí Nguyễn Huy Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận số tiền ủng hộ 400 triệu đồng của Chủ tịch HĐQT và CBNV CONINCO để gửi tới quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Đây là một truyền thống tốt đẹp của CONINCO thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong suốt hơn 40 năm qua, CONINCO sẵn sàng chung tay sẻ chia cùng Chính phủ, các bộ ban ngành, tổ chức xã hội trong hành trình chống dịch COVID -19 với mong muốn sự đóng góp của CONINCO sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực và góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.   

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức thành công tốt đẹp và an toàn. Đại hội bế mạc vào 11h30 phút cùng ngày.