2021/10/25 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT v/v thay đổi lần 8 của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đăng ký thay đổi lần thứ 8 của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.