2020/04/24 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian tổ chức: Thứ 7 ngày 9 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT vv to chuc DHDCD thuong nien 2020.pdf667.63 KB