2019/03/27 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2019/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Cong bo thong tin 20190327.pdf929.02 KB