2020/05/19 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT Nghi quyet HDQT vv chi tra co tuc 2019.pdf630.54 KB