2019/03/30 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - CT.HĐQT - Nguyễn Văn Công

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - CT.HĐQT - Nguyễn Văn Công.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT - KQGDCP - CTHĐQT - N.V. CÔNG - 30-3-2019.pdf543.28 KB