2022/07/08 | Quản trị doanh nghiệp

CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang nam 2022.PDF1.57 MB