2020/04/23 | Quản trị doanh nghiệp

CONINCO - Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Bao cao thuong nien nam 2019.pdf9.96 MB