2017/07/10 | Hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017 của CONINCO tăng trưởng vượt kế hoạch bình quân

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự buổi họp có Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và đại diện các Công ty trong hệ thống Nhượng quyền thương mại CONINCO.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhấn mạnh tới những điểm mới của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017, đặc biệt là Công ty đã bầu ra được Tổng Giám đốc mới, kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức và đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trụ sở CONINCO Tower.

Tại buổi họp, các cán bộ đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 có những chuyển biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan, CONINCO đã phát huy được những thế mạnh truyền thống và đẩy mạnh những dịch vụ mới nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu SXKD đề ra.

Theo đó, đến hết 6 tháng năm 2017, các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều vượt so với kế hoạch bình quân đề ra, các chỉ tiêu tiền về, doanh thu, trích nộp quản lý Công ty vượt so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, công tác hợp tác quốc tế được duy trì và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: tiếp tục kết nối với các đối tác truyền thống của Công ty nhằm đảm bảo triển khai thực hiện các dự án lớn có yếu tố nước ngoài mà công ty đang thực hiện; xúc tiến mối quan hệ hợp tác với một số đối tác, các trường Đại học nhằm mang lại lợi ích cho công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như các công trình, dự án.

Bà Hồ Thị Hà – Trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017

Về công tác phát triển thị trường, trong 6 tháng đầu năm 2017, việc cập nhật và quản lý thông tin thị trường thực hiện khá tốt, chất lượng hồ sơ thị trường được cải thiện. Đặc biệt, Công ty đã được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn hạng I với tất cả các lĩnh vực có yêu cầu năng lực theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đồng thời Công ty đã tổ chức thi và cấp đổi chứng chỉ hành nghề cho các kỹ sư tư vấn theo quy định. Tính đến tháng 6/2017, trên 600 chứng chỉ hành nghề hạng I đã được cấp cho các cán bộ CONINCO. Điều này thể hiện rõ nguồn nhân lực CONINCO mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, có khả năng đáp ứng yêu cầu của các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án lớn của các tập đoàn tư nhân trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Đắc Phương – Trưởng phòng Thị trường báo cáo đánh giá công tác phát triển thị trường 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thực hiện công tác kỷ niệm 10 năm Cổ phần hóa và 38 năm thành lập Công ty, hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty, điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đưa vào niêm yết bổ sung 2.400.000 cổ phiếu CNN lên sàn Upcom, thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông; kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức, kiện toàn bổ sung hệ thống văn bản nội bộ…

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, các hoạt động đào tạo, hoạt động Hội ngành, công tác Đảng – Đoàn thể, công tác Công đoàn – Đoàn thanh niên cũng được Công ty quan tâm, tổ chức và triển khai nhiều chương trình hoạt động. Trong đó tiêu biểu là CONINCO đã tham dự và đạt giải xuất sắc của Hội khỏe các cơ quan Bộ Xây dựng 2017, tiếp tục phát huy truyền thống là một trong những đơn vị xuất sắc của Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng.

Sau khi nghe báo cáo kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm, các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc yêu cầu các phòng quản lý rà soát lại nguồn nhân sự, đưa ra các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân sự, quản lý hiệu quả chất lượng thị trường; đảm bảo tính pháp lý trong công tác sản xuất; an toàn về tài chính, giảm thiểu rủi ro. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp thường xuyên với Ban truyền thông để đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu của Công ty. Tổng Giám đốc nhấn mạnh trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ quyết tâm xây dựng thành công hệ thống quản trị online, áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản trị thực hiện dự án nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho chủ đầu tư cũng như nâng cao chất lượng công trình.

TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết thúc hội nghị, Tổng Giám đốc ghi nhận những thành quả mà tập thể CBCNV đã đạt được trong nửa năm qua, Tổng Giám đốc tin tưởng với sự nỗ lực, tiếp tục tiếp thu và đẩy mạnh phát triển thị trường của các đơn vị, sự quản lý và hỗ trợ chặt chẽ của các phòng quản lý, Công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017.