2012/06/28 | Văn bản nội bộ

Chỉ thị 1112/2012/CT-CT ngày 22 tháng 6 năm 2012 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang


 

Số văn bản
1112
Ký hiệu văn bản
2012/CT-CT
Ngày ban hành
22/6/2012
Người ký
Nguyễn Văn Công
Trích yếu

Chỉ thị về việc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Chỉ thị
Tệp đính kèm:

Phía Trên